REFINE 

Browse All : Images from Chun-xi reign, Southern Song Dynasty

1-1 of 1
Hui An Xian Sheng Wen Ji.
A.D.1174
Hui An Xian Sheng Wen J...
Rare Books and Buddhist...
Chun-xi reign, Southern...
 
Title
Hui An Xian Sheng Wen Ji.
Dynasty
41 Southern Song (A.D. 1127~1279)
Material
Ink on paper
Measurements
Height: 18.8 cm; Width: 12.1 cm
1-1 of 1