Browse All

Sixteen-armed Guan-yin, Attr …
Yuan Dynasty
Painting
A.D.1271
Sixteen-armed Guan-yin, Attr …
Yuan Dynasty
Painting
A.D.1271
Sixteen-armed Guan-yin, Attr …
Yuan Dynasty
Painting
A.D.1271
Sixteen-armed Guan-yin, Attr …
Yuan Dynasty
Painting
A.D.1271