Browse Alphanumerically

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      Other

or Browse by Facets

WHAT

 

WHERE

 

WHO

 

WHEN

 
 1. A. Ink on Paper B. color on pa … (9)
 2. Agate (12)
 3. Alloy (16)
 4. Amethyst (2)
 5. An (serving tray) (2)
 6. Animals (178)
 7. Bamboo (10)
 8. Ban Bi (segmented jade bi disk … (22)
 9. Bei (cup) (50)
 10. Ben (adze) (14)
 11. Bi (jade disc) (43)
 12. Bi (spoon) (2)
 13. Bi xie (an amulet) (5)
 14. Bi-chuang (brush rest) (1)
 15. Bi-ge (arm rest) (1)
 16. Bi-tong (brush-holder) (13)
 17. Bi-xi (brush washer) (11)
 18. Bi-yan-hu (snuff bottle) (52)
 19. Bian-fang (hair crosspiece) (2)
 20. Biao (watch) (32)
 21. Birch (2)
 22. Birds (100)
 23. Bo-zhong (Bell) (30)
 24. Bronze (349)
 25. Bronzes (351)
 26. Bu-yao (dangling hairpin) (2)
 27. Buddhist and Taoist Sculpture (200)
 28. Buddhist images (375)
 29. Calligraphy (159)
 30. Ce-ye (album leaf) (1198)
 31. Ceramics (1030)
 32. Cha-ping (table screen) (4)
 33. Chan (shovel) (6)
 34. Chao-zhu (court beads) (3)
 35. Cheng-hua ware (22)
 36. Cizhou ware (6)
 37. Clay with wood core (2)
 38. Cloudy amber (5)
 39. Color on silk (99)
 40. Cong (jade cong) (18)
 41. Costume Accessories (113)
 42. Cu (arrow-head) (2)
 43. Cursive script, ink on paper (55)
 44. Dai-gou (belt hook) (7)
 45. Dao (knife) (6)
 46. Deng (lamp) (54)
 47. Die (small dish) (14)
 48. Ding (cooking vessel) (53)
 49. Ding ware (201)
 50. Dou (food containter) (10)
 51. Dragon (190)
 52. Duan stone (65)
 53. Dui (food containter) (2)
 54. Duo-bao-ge (miniature curio bo … (1)
 55. Enamel (101)
 56. Enamelware (90)
 57. Er-huan (earrings) (4)
 58. Erlitou Culture (18)
 59. Fabric-core (5)
 60. Fang (wine vessel) (11)
 61. Fang yi (wine vessel) (5)
 62. Figure (371)
 63. Fish (60)
 64. Flowers and Plants (430)
 65. Folding book, Ink on Paper (118)
 66. Folding book, gold ink on pape … (546)
 67. Folding book, ink and color on … (360)
 68. Fu (axe) (11)
 69. Fu-zeng (cooking vessel) (8)
 70. Ge (dagger-axe) (28)
 71. Ge ware (22)
 72. Gilt (24)
 73. Gilt bronze (96)
 74. Gilt, Jade (1)
 75. Glass (41)
 76. Gold (104)
 77. Gold and Silver ware (104)
 78. Gold ink and color on paper (3)
 79. Gold, Silver (1)
 80. Gu (wine vessel) (18)
 81. Guan (jar) (33)
 82. Guan ware (75)
 83. Gui (food container) (25)
 84. Gui (jade Gui) (43)
 85. Hair crystal (1)
 86. He (Box) (87)
 87. He (wine vessel) (11)
 88. Hong-wu ware (20)
 89. Hong-zhi ware (17)
 90. Hongshan Culture (9)
 91. Hou-lou (wine vessel) (9)
 92. Hu (wine vessel or water conta … (167)
 93. Hu-zi (urinal) (5)
 94. Hua-cha (flower receptacle) (3)
 95. Huan (jade Huan) (4)
 96. Huang (jade Huang) (6)
 97. Huo-cun stone (7)
 98. Ink (8)
 99. Ink and color on paper (271)
 100. Ink and color on silk (280)
 101. Ink and light color on paper (22)
 102. Ink and light color on silk (24)
 103. Ink on paper (200)
 104. Ink on silk (32)
 105. Insects (5)
 106. Ivory (2)
 107. Ivory Carvings (2)
 108. Jade (628)
 109. Jade, Coral (2)
 110. Jade, Porcelain (1)
 111. Jades and Other Precious Stone … (602)
 112. Jia (wine goblet) (3)
 113. Jia-jing ware (14)
 114. Jian (sword) (3)
 115. Jian ware (6)
 116. Jian-bing (Sword-handle) (8)
 117. Jie-zhi (finger-ring) (3)
 118. Jing (mirror) (28)
 119. Jing-tai (mirror stand) (8)
 120. Jingdezhen ware (5)
 121. Jizhou ware (9)
 122. Jue (wine goblet) (1)
 123. Jun ware (28)
 124. Kang-xi ware (26)
 125. Kuai (chopsticks) (1)
 126. Lacquer (24)
 127. Lacquerware (22)
 128. Landscape (409)
 129. Lapis lazuli (6)
 130. Lei (wine vessel) (2)
 131. Li (cooking vessel) (8)
 132. Li-zhou (hanging scroll) (153)
 133. Lia (Measure) (3)
 134. Liangzhu culture (17)
 135. Limestone (86)
 136. Long-qing ware (15)
 137. Longquan ware (38)
 138. Lou-dou (funnel) (8)
 139. Lu (censer) (70)
 140. Mao (hat) (3)
 141. Marble (18)
 142. Mian-ju (mask) (1)
 143. Miniature Curio Cabinets (1)
 144. Mo (ink block) (8)
 145. Mo-chuang (ink stick rest) (2)
 146. Painting (946)
 147. Pan (large dish) (164)
 148. Pan (water vessel) (4)
 149. Phoenix (34)
 150. Piao (ladle) (6)
 151. Pin (vase) (120)
 152. Porcelain (936)
 153. Portrait (3)
 154. Pottery (111)
 155. Pu (food container) (2)
 156. Pu (wine vessel) (1)
 157. Pu-shou (door knocker) (4)
 158. Qi (axe) (9)
 159. Qi-jia Culture (12)
 160. Qian-long ware (45)
 161. Qiao-sai (jade funerary orname … (3)
 162. Qin (Chinese zither) (4)
 163. Rare Books and Buddhist canoni … (1045)
 164. Red Sandstone (1)
 165. Red sandalwood (11)
 166. Red-vein stone (2)
 167. Redwood (5)
 168. Refined clay (17)
 169. Reliquary clay (1)
 170. Rock crystal (3)
 171. Roof-tile (4)
 172. Ru ware (39)
 173. Ru-yi scepter (95)
 174. Ru-yi scepters (95)
 175. Ruby (2)
 176. Sandalwood (1)
 177. Sandstone (18)
 178. Semi-cursive script, ink on pa … (26)
 179. Semi-cursive script, ink on si … (1)
 180. Shao (Ladle) (5)
 181. She stone (3)
 182. Shou-chuan (bracelet) (4)
 183. Shou-juan (hand scroll) (800)
 184. Shu-jia (book stand) (4)
 185. Shui cheng (water container) (13)
 186. Shui zhu (water dropper) (2)
 187. Silver (12)
 188. Slender gold script, ink on pa … (1)
 189. Snuff bottles (52)
 190. Song-hua stone (8)
 191. Standard and semi-cursive scri … (37)
 192. Standard script, ink on paper (23)
 193. Stone (18)
 194. Stone rubbing, Semi-cursive sc … (2)
 195. Stone rubbings, ink on paper (14)
 196. Studio accessories (170)
 197. Tapestry and Embroidery (1)
 198. Tortoise shell (5)
 199. Tourmaline (4)
 200. Tuo (saucer) (16)
 201. Turquoise (5)
 202. Vegetable (130)
 203. Wan (bowl) (246)
 204. Wan-li ware (26)
 205. White marble (6)
 206. Wood (46)
 207. Wood and Bamboo Carvings (20)
 208. Xi (jade bodkin) (2)
 209. Xi or Pen(basins) (93)
 210. Xiang-xun, Hua-xun (perfumer) (4)
 211. Xing ware (2)
 212. Xuan-de ware (158)
 213. Xue (boots) (2)
 214. Ya Bi (jade serrated bi disc) (4)
 215. Yan (cooking vessel, steamer) (3)
 216. Yan (ink-stone) (130)
 217. Yan-di (Water dropper) (18)
 218. Yao River stone (9)
 219. Yao River stone, Jade (1)
 220. Yaozhou ware (25)
 221. Yellowstone (1)
 222. Yi (water vessel) (14)
 223. Yin or Xi (seal) (13)
 224. Yong-le ware (12)
 225. Yong-zheng ware (25)
 226. You (wine vessel) (3)
 227. Yu-ce (jade slips) (5)
 228. Yu-jian-biao (jade chape of sc … (8)
 229. Yu-jian-shou (jade pommel of a … (5)
 230. Yu-jian-tan (jade guard of a s … (6)
 231. Yu-jian-wei (jade scabbard buc … (8)
 232. Yu-shang (Winged cup, wine ves … (10)
 233. Yu-wei-quan (jade circle) (6)
 234. Yu-yi (jade burial suit) (8)
 235. Yu-zhu (jade pig) (14)
 236. Yue (axe) (8)
 237. Yue ware (1)
 238. Zao (stove) (3)
 239. Zhan (hairpin) (5)
 240. Zhan (small cup) (14)
 241. Zhang (jade Zhang) (2)
 242. Zhen (pillow) (18)
 243. Zhen-zhi (paper-weight) (1)
 244. Zheng-de ware (21)
 245. Zhi (wine vessel) (16)
 246. Zhi-jia-tao (fingernail guard) (5)
 247. Zhong (Bell) (5)
 248. Zhong (Cup) (4)
 249. Zhong (clock) (6)
 250. Zhu-tai (candlestick) (14)
 251. Zun (wine vessel) (78)
 252. color on paper (28)
   
 1. Anonymous, Ming Dynasty (98)
 2. Anonymous, Song Dynasty (33)
 3. Anonymous, Sui Dynasty (11)
 4. Anonymous, Tang Dynasty (16)
 5. Bai Yu-chan (1)
 6. Cai Xiang (2)
 7. Chen Chun (19)
 8. Chen Hong-shou (1)
 9. Chen Lin (1)
 10. Chen Mei (26)
 11. Chen Shu (2)
 12. Chen Yue (9)
 13. Chen Zu-zhang (3)
 14. Cheng Shi-jian (6)
 15. Cheng Zhi-dao (26)
 16. Chou shi du ling nei shi (2)
 17. Cui Bai (6)
 18. Cui Que (1)
 19. Dai Hong (26)
 20. Ding Yun-peng (61)
 21. Dong Bang-da (20)
 22. Dong Gao (58)
 23. Dong Qi-chang (29)
 24. Du Jin (6)
 25. Fan An-ren (2)
 26. Fan Kuan (7)
 27. Fan Qiong (8)
 28. Feng Da-you (1)
 29. Guo Xi (1)
 30. Han Gan (1)
 31. Hong Wu (56)
 32. Hu Huai (2)
 33. Huai Su (21)
 34. Huang Gong-wang (1)
 35. Huang Ju-cai (7)
 36. Huang Ting-jian (3)
 37. Jia Shi-gu (3)
 38. Jiang Pu (13)
 39. Jiang Sen (1)
 40. Jiang Ting-xi (4)
 41. Jin Kun (26)
 42. Ke Jiu-si (4)
 43. Lang Shih-ning (Giuseppe Casti … (13)
 44. Li Di (1)
 45. Li Gong-lin (1)
 46. Li Song (2)
 47. Li Tang (3)
 48. Lia Kai (1)
 49. Lin Cun (1)
 50. Liu Guan-dao (1)
 51. Liu Song-nian (2)
 52. Lu Zhi (22)
 53. Lu Zi-gang (1)
 54. Ma He-zhi (1)
 55. Ma Lin (1)
 56. Ma Shou-zhen (7)
 57. Ma Yuan (4)
 58. Mi Fu (12)
 59. Ou Yang-xiu (8)
 60. Qian Wei-cheng (44)
 61. Qian Xuan (1)
 62. Qiu Wen-bo (3)
 63. Qiu Ying (76)
 64. Shen Zhou (8)
 65. Shen Zong-jing (13)
 66. Shi Tao (1)
 67. Song Gao-zong (1)
 68. Song Hui-zong (2)
 69. Su Shi (12)
 70. Sun Hu (26)
 71. Tan Xuan-zong (10)
 72. Tang Yin (18)
 73. Wang Cheng-pei (31)
 74. Wang Duo (14)
 75. Wang Fu (1)
 76. Wang Hui (47)
 77. Wang Jing-ming (8)
 78. Wang Xi-zhi (2)
 79. Wang Yuan-qi (13)
 80. Wang Zhen-peng (6)
 81. Wen Bo-ren (1)
 82. Wen Jia (7)
 83. Wen Peng (8)
 84. Wen Zheng-ming (1)
 85. Wu Ju (1)
 86. Wu Ying-zheng (28)
 87. Wu Zhen (1)
 88. Wu Zhi-fan (1)
 89. Xia Gui (1)
 90. Xian Yu-shu (15)
 91. Yan Li-ben (1)
 92. Yun Shou-ping (8)
 93. Zhang Hong (7)
 94. Zhang Hua (14)
 95. Zhang Peng-chong (5)
 96. Zhang Ruo-ai (3)
 97. Zhang Ruo-cheng (6)
 98. Zhang Wo (4)
 99. Zhang Yu (1)
 100. Zhao Bo-ju (2)
 101. Zhao Meng-fu (16)
 102. Zhao Meng-jian (1)
 103. Zhou Chen (4)
 104. Zhou Yong (12)
 105. Zhou Zhi-mian (10)
 106. Zhu San-song (3)
 107. Zhu Xi (15)
 
 1. 04 Xia Dynasty (c. 2100 ~ 1600 … (23)
 2. 05 Shang Dynasty (c. 1600 ~110 … (82)
 3. 06 Zhou Dynasty (c. 1100 ~ 256 … (16)
 4. 07 Western Zhou (c. 1100 ~771 … (105)
 5. 09 Spring Autumn Period (770~4 … (37)
 6. 10 Warring States Period (481~ … (40)
 7. 11 Qin Dynasty (221~206 B.C.) (3)
 8. 12 Han Dynasty (206 B.C.~A.D.2 … (195)
 9. 13 Western Han (206 B.C.~A.D.9 … (82)
 10. 14 Wang Mang Interrgnum (A.D.9 … (3)
 11. 15 Eastern Han (A.D.25~220) (34)
 12. 20 Wu (A.D.222~280) (5)
 13. 21 Western Jin Dynasty (A.D. 2 … (1)
 14. 22 Eastern Jin Dynasty (A.D. 3 … (2)
 15. 30 Northern Wei (A.D. 386~534) (19)
 16. 31 Eastern Wei (A.D. 534~550) (13)
 17. 33 Northern Qi (A.D. 550~577) (41)
 18. 34 Northern Zhou (A.D. 557~581 … (2)
 19. 35 Sui Dynasty (A.D. 581~618) (31)
 20. 36 Tang Dynasty (A.D. 618~907) (120)
 21. 37 Five Dynasties (A.D. 907~96 … (13)
 22. 38 Liao Dynasty (A.D. 916~1125 … (51)
 23. 39 Song Dynasty (A.D. 960~1279 … (568)
 24. 40 Northern Song (A.D. 960~112 … (261)
 25. 41 Southern Song (A.D. 1127~12 … (178)
 26. 43 Jin Dynasty (A.D. 1115~1234 … (164)
 27. 44 Yuan Dynasty (A.D. 1272~136 … (170)
 28. 45 Ming Dynasty (A.D. 1368~164 … (684)
 29. 46 Hong-wu reign (A.D. 1368~13 … (20)
 30. 48 Yong-le reign (A.D. 1403~14 … (173)
 31. 50 Xuan-de reign (A.D. 1426~14 … (525)
 32. 51 Zheng-tong reign (A.D. 1436 … (197)
 33. 54 Cheng-hua reign (A.D. 1465~ … (22)
 34. 55 Hong-zhi reign (A.D. 1488~1 … (17)
 35. 56 Zheng-de reign (A.D. 1506~1 … (33)
 36. 57 Jia-jing reign (A.D. 1522~1 … (67)
 37. 58 Long-qing (A.D. 1567~1572) (21)
 38. 59 Wan-li reign (A.D. 1573~162 … (26)
 39. 61 Tian-qi reign (A.D. 1621~16 … (4)
 40. 63 Qing Dynasty (A.D. 1644~191 … (800)
 41. 65 Kang-xi reign (A.D. 1662~17 … (26)
 42. 66 Yong-zheng reign (A.D. 1723 … (42)
 43. 67 Qian-long reign (A.D. 1736~ … (287)
 44. 68 Jia-qing reign (A.D. 1796~1 … (13)
 45. 72 Guang-xu reign(A.D. 1875~19 … (2)
 46. 73 Xuan-tong reign (A.D. 1909~ … (3)
 47. A.D.1008 (17)
 48. A.D.1083 (4)
 49. A.D.1105 (21)
 50. A.D.1115 (54)
 51. A.D.1116 (7)
 52. A.D.1127 (156)
 53. A.D.1146 (10)
 54. A.D.1167 (1)
 55. A.D.1174 (9)
 56. A.D.1190 (1)
 57. A.D.1191 (1)
 58. A.D.1195 (1)
 59. A.D.1201 (1)
 60. A.D.1225 (1)
 61. A.D.1271 (78)
 62. A.D.1368 (653)
 63. A.D.1403 (12)
 64. A.D.1411 (161)
 65. A.D.1426 (165)
 66. A.D.1428 (360)
 67. A.D.1439 (197)
 68. A.D.1465 (22)
 69. A.D.1488 (17)
 70. A.D.1506 (21)
 71. A.D.1514 (12)
 72. A.D.1522 (62)
 73. A.D.1564 (5)
 74. A.D.1567 (21)
 75. A.D.1573 (26)
 76. A.D.1622 (1)
 77. A.D.1624 (4)
 78. A.D.1644 (759)
 79. A.D.1662 (25)
 80. A.D.1713 (2)
 81. A.D.1723 (42)
 82. A.D.1728 (8)
 83. A.D.1736 (279)
 84. A.D.1758 (1)
 85. A.D.1764 (1)
 86. A.D.1773 (5)
 87. A.D.1789 (3)
 88. A.D.1796 (8)
 89. A.D.1804 (5)
 90. A.D.1875 (2)
 91. A.D.1922 (3)
 92. A.D.220 (5)
 93. A.D.25 (38)
 94. A.D.265 (1)
 95. A.D.386 (14)
 96. A.D.477 (5)
 97. A.D.534 (13)
 98. A.D.550 (41)
 99. A.D.557 (2)
 100. A.D.581 (30)
 101. A.D.586 (1)
 102. A.D.618 (117)
 103. A.D.686 (1)
 104. A.D.895 (2)
 105. A.D.9 (3)
 106. A.D.907 (13)
 107. A.D.916 (51)
 108. A.D.937 (7)
 109. A.D.960 (744)
 110. A.D.975 (6)
 111. A.D.990 (2)
 112. B.C.1100 (70)
 113. B.C.1321 (35)
 114. B.C.1600 (43)
 115. B.C.1900 (4)
 116. B.C.2000 (8)
 117. B.C.206 (270)
 118. B.C.2200 (10)
 119. B.C.3200 (17)
 120. B.C.3500 (3)
 121. B.C.4000 (6)
 122. B.C.481 (36)
 123. B.C.5000 (94)
 124. B.C.570 (6)
 125. B.C.770 (31)
 126. B.C.850 (15)
 127. B.C.878 (4)
 128. B.C.950 (12)
 129. Cheng-hua reign, Ming Dynasty (22)
 130. Chong-ning reign, Northern Son … (21)
 131. Chun-hua reign, Northern Song … (2)
 132. Chun-xi reign, Southern Song D … (1)
 133. Chun-xi reign, Southern Song D … (8)
 134. Da-zhong Xiang-fu reign, North … (17)
 135. Early Shang Dynasty (1)
 136. Early Western Zhou Dynasty (9)
 137. Eastern Han Dynasty (38)
 138. Eastern Wei Dynasty (13)
 139. Erlitou Culture to Erligang Cu … (2)
 140. Erlitou Culture(Xia Dynasty) t … (2)
 141. Five Dynasties (5)
 142. Five Dynasties to Song Dynasty (8)
 143. Guang-xu reign, Qing Dynasty (2)
 144. Han Dynasty (191)
 145. Hong-wu reign, Ming Dynasty (20)
 146. Hong-zhi reign, Ming Dynasty (17)
 147. Jia-jing reign, Ming Dynasty (62)
 148. Jia-jing reign, Ming Dynasty, … (5)
 149. Jia-qing reign, Qing Dynasty (8)
 150. Jia-qing reign, Qing Dynasty, … (5)
 151. Jia-tai reign, Song Dynasty (1)
 152. Jin Dynasty (41)
 153. Jin to Yuan Dynasty (13)
 154. Kai-bao reign, Northern Song D … (6)
 155. Kang-xi reign, Qing Dynasty (26)
 156. King Li reign, Western Zhou Dy … (4)
 157. Late Neolithc Period (38)
 158. Late Neolithc Period to Xia Dy … (2)
 159. Late Neolithic Period (81)
 160. Late Neolithic Period to Erlit … (14)
 161. Late Neolithic Period to Xia D … (3)
 162. Late Shang Dynasty (19)
 163. Late Shang and Early Zhou Dyna … (16)
 164. Late Spring and Autumn Period (2)
 165. Late Spring and Autumn to Earl … (4)
 166. Late Western Zhou Dynasty (15)
 167. Liao Dynasty (32)
 168. Liao or Jin Dynasty (7)
 169. Liao to Jin Dynasty (7)
 170. Long-qing reign, Ming Dynasty (21)
 171. Middle Western Zhou Dynasty (9)
 172. Middle to Late Western Zhou Dy … (3)
 173. Ming Dynasty (604)
 174. Ming to Qing Dynasty (29)
 175. Northern Qi Dynasty (41)
 176. Northern Song Dynasty (176)
 177. Northern Song to Jin Dynasty (28)
 178. Northern Wei Dynasty (19)
 179. Northern Zhou Dynasty (2)
 180. Pao-qing reign, Song Dynasty, … (1)
 181. Qian-dao reign, Song Dynasty, … (1)
 182. Qian-long reign, Qing Dynasty (256)
 183. Qian-long reign, Qing Dynasty, … (26)
 184. Qian-long reign, Qing Dynasty, … (5)
 185. Qing Dynasty (759)
 186. Qing Dynasty, dated 1713 (2)
 187. Qing Dynasty, dated 1728 (8)
 188. Qing Dynasty, dated 1758 (1)
 189. Qing Dynasty, dated 1764 (1)
 190. Qing Dynasty, dated 1922 (3)
 191. Qing-yuan reign, Southern Song … (1)
 192. Shang Dynasty (38)
 193. Shang to Western Zhou Dynasty (4)
 194. Shao-xi reign, Southern Song D … (1)
 195. Shao-xi reign, Southern Song D … (1)
 196. Shao-xin reign, Southern Song … (10)
 197. Song Dynasty (426)
 198. Song or Jin Dynasty (61)
 199. Song or Liao Dynasty (5)
 200. Song to Jin Dynasty (6)
 201. Song to Ming Dynasty (35)
 202. Song to Yuan Dynasty (19)
 203. Southern Song Dynasty (125)
 204. Southern Song to Yuan Dynasty (31)
 205. Spring and Autumn period (31)
 206. Sui Dynasty (30)
 207. Sui Dynasty, dated 586 (1)
 208. Tang Dynasty (109)
 209. Tang Dynasty, dated 686 (1)
 210. Tang Dynasty, dated 895 (2)
 211. Tang to Song Dynasty (8)
 212. Tian-qi reign, Ming Dynasty, d … (4)
 213. Wan-li reign, Ming Dynasty (26)
 214. Warring States Period (33)
 215. Warring States Period to Early … (1)
 216. Warring States Period to Weste … (2)
 217. Western Han Dynasty (79)
 218. Western Jin Dynasty (1)
 219. Western Zhou Dynasty (61)
 220. Wu, Three Kingdoms (5)
 221. Xinmang (3)
 222. Xuan-de reign, Ming Dynasty (158)
 223. Xuan-de reign, Ming Dynasty, d … (7)
 224. Xuan-de reign, Ming Dynasty, d … (360)
 225. Yong-le reign, Ming Dynasty (12)
 226. Yong-le reign, Ming Dynasty, d … (161)
 227. Yong-zheng reign, Qing Dynasty (42)
 228. Yuan Dynasty (62)
 229. Yuan to Ming Dynasty (16)
 230. Yuan-feng reign, Northern Song … (4)
 231. Zheng-de reign, Ming Dynasty (21)
 232. Zheng-de reign, Ming Dynasty, … (12)
 233. Zheng-he reign, Northern Song … (7)
 234. Zheng-tong reign, Ming Dynasty … (197)